Usługi – streszczenie

  • stan prawny nieruchomości,
  • badanie ksiąg wieczystych,
  • obsługa prawna projektów deweloperskich,
  • weryfikacja i sporządzenie umów zakupu i sprzedaży nieruchomości,
  • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,
  • prowadzenie spraw przed administracją państwową,
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi,