Usługi

Usługi oferowane przez naszą kancelarię posiadają bardzo szerokie spektrum. Do każdego z klientów i jego spraw podchodzimy bardzo indywidualnie. Zależy nam na budowaniu trwałych relacji opartych o profesjonalizm i zaufanie.

 

Usługi – zestawienie

Poniżej przedstawiamy zestawienie usług, o które najczęściej pytają nas nasi klienci:

  • stan prawny nieruchomości i jego weryfikacja
  • badanie księgi wieczystej
  • umowa sprzedaży nieruchomości – sporządzanie i weryfikacja,
  • umowa zakupu nieruchomości – sporządzanie i weryfikacja,
  • przygotowanie umowy inwestycyjnej i deweloperskiej,
  • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni,

Jeśli mają Państwo zapotrzebowanie na specyficzną usługę z pogranicza obsługi prawnej nieruchomości prosimy o telefon lub email. KONTAKT

 

Stan Prawny Nieruchomości i jego weryfikacja

Kancelaria Nieruchomości - stan prawny nieruchomości - weryfikacjaPrzed dokonaniem jakichkolwiek czynności prawnych w zakresie nieruchomości, niezależnie czy mówimy o umowie zakupu, sprzedaży, najmu, czy dzierżawy konieczne jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Odbywa się to przez łącznie zbadanie wielu dokumentów określających jaki jest aktualny stan prawny nieruchomości. Składa się na to księga wieczysta, plan zabudowy, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków, a także umowy zawarte przez poprzednich i obecnych właścicieli nieruchomości. Usługa ta ma na celu określenie jaki jest stan prawny nieruchomości, aby umożliwić klientowi podejmowanie poinformowanych decyzji na temat swojej własności.

Badanie stanu prawnego nieruchomości!

 

Badanie księgi wieczystej

Kancelaria Nieruchomości - badanei księgi wieczystejKsięgi wieczyste to jedno z podstawowych źródeł informacji na temat nieruchomości. Dzięki nim mamy możliwość dokładnego określenia ich stanu prawnego. Składa się na to informacja na temat obecnego i poprzednich właścicieli nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, informacje o egzekucji, wywłaszczeniu, służebności. Znajdują się tam informacje mające wpływ zarówno na transakcje zakupu i sprzedaży takie jak: prawo pierwokupu, odkupu, dzierżawy oraz umowy przedwstępne, także na sposób korzystania z nieruchomości. Mówimy wtedy o użytkowaniu, służebnościach lub informacjach o stanie faktycznym nieruchomości lub ewentualnych sporach prawnych jej dotyczących. W księgach wieczystych znajduje się także informacja na temat hipoteki która znacząco wpływa na nieruchomość oraz jej wartość ekonomiczną. Hipoteka jako specyficzny rodzaj prawa jest uregulowana przez oddzielne przepisy ustawy i niesie za sobą bardzo duże konsekwencje dla właściciela.

Zweryfikuj swoją księgę wieczystą teraz!

 

Umowa sprzedaży nieruchomości – sporządzanie i weryfikacja

Kancelaria Nieruchomości - zumowa sprzedaży nieruchomościSprzedaż nieruchomości jest zazwyczaj poważną decyzją. Niezależnie czy sprzedajemy nieruchomości jako deweloper lub jako osoba fizyczna niesie to za sobą szereg konsekwencji prawnych. Odpowiedzialność sprzedającego może wynikać z przepisów prawa lub z samej umowy sprzedaży. Rodzi ona także konsekwencje dla podatkowe dla stron umowy. Nasza kancelaria zadba o, to aby umowa w oparciu, o którą dochodzi do transakcji została zweryfikowana pod względem bezpieczeństwa prawnego i ekonomicznego. W przypadku kiedy strona jest zainteresowana przygotowaniem takiej umowy w sposób indywidualny zadbamy o to, aby zostały tam ujęte zapisy regulujące wszelkie postanowienia w sposób jasny i precyzyjny dla obu stron.

Czy masz wątpliwości do umowy sprzedaży?

 

Umowa zakupu nieruchomości – sporządzanie i weryfikacja

Kancelaria Nieruchomości - umowa zakupu nieruchomościZakup nieruchomości jest transakcją, w którą są zaangażowane duże środki finansowe. W przypadku zakupu nieruchomości gruntowej pod inwestycję, mieszkania z rynku pierwotnego lub nieruchomości na rynku wtórnym trzeba zwrócić uwagę na odmienne aspekty każdej z umów. Nasza kancelaria posiada duże doświadczenie w realizowaniu transakcji inwestycji deweloperskich w mieszkania lub nieruchomości komercyjne. Równoczesnie prowadziliśmy obsługę osób fizycznych na rynku mieszkaniowym. Pomagamy naszym klientom przez cały czas realizowania transakcji oraz weryfikujemy zapisy umowy tak aby zabezpieczeń interes naszych klientów. Umowa taka jest często podstawą wielu konsekwencji prawnych jakie mogą powstać w przyszłości.

Zweryfikuj stan prawny nieruchomości oraz dokumentację zakupu!

 

Przygotowanie umowy inwestycyjnej i deweloperskiej

Kancelaria Nieruchomości - umowa inwestycyjna i deweloperskaUmowa inwestycyjna i umowa deweloperska to odmienne rodzaje umów mających na celu finansowanie nieruchomości. Jedna określa relacje dotyczące podziału zysków ze sprzedaży nieruchomości druga natomiast prawo do uzyskania własności mieszkania lub budynku. Specyfika tych umów polega na odrębnym uregulowania ich przez przepisy prawne. Nie są to zwykłe umowy zakupu i sprzedaży lub prawa do rzeczy przyszłej. Powoduje to, że w przypadku zawierania takiej umowy wymagana jest dokładna wiedza specjalistyczna dotycząca praw i obowiązków stron. Wynika to z konsekwencji jakie mogą ich spotkać w przypadku niedotrzymania lub złamania warunków umowy. Pomagamy naszym klientom podczas negocjowania tego typu umowy oraz uczestniczymy w technicznym przygotowaniu całości dokumentacji. Całość działań ma na celu zabezpieczyć interesy naszych klientów.

Umowa inwestycyjna i deweloperska to ważne dokumenty – dowiedz sie więcej na ich temat!

 

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni

Wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie to jedne z najpopularniejszych sposobów organizacji zasad współżycia lokatorów oraz podejmowania decyzji co do wspólnej nieruchomości. Posiadamy doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji powołujących do życia wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie. Oferujemy także usługi doradzta zakresie bieżącej obsługi prawnej. Oferujemy swoje usługi zarówno dla lokatorów jak i zarządców nieruchomości.